top of page

LÆNGEREVARENDE RYGSMERTER

Gennem solid efteruddannelse har jeg specialiseret mig i at behandle længerevarende smerter - altså smerter, som har varet mere end 3 måneder. Jeg har særlig stor erfaring og efteruddannelse i behandling af rygsmerter og nakkesmerter. Min tilgang er baseret på den nyeste forskning inden for smertebehandling.

 

Når man lever med vedvarende smerter, kan man ofte befinde sig i en ond spiral af mindre bevægelse og mere smerte. Hos FYSION arbejder vi med at vende denne udvikling.
 

Forskningen peger på, at kroppen kan tilpasse sig nærmest hvad som helst, og at den er stærk og robust. Den viser også, at fysisk aktivitet, som er tilpasset din smerte, dit udgangspunkt og dit mål, er yderst effektiv i et genoptræningsforløb. 
 

Jeg tror på, at smerter skal og kan behandles med den rette viden, de rette værktøjer og omstændigheder, og at man ikke “bare skal lære at leve med dem”.
 

Hos FYSION bliver du mødt med optimisme, muligheder og håb. Du bliver selv sat ”bag roret” og bliver en aktiv del af behandlingen. Og du bliver klædt på til selv at kunne behandle og håndtere dine smerter.
 

Det betyder, at du som en del af behandlingen får dokumenteret viden og helt konkrette værktøjer, som gør dig i stand til også i fremtiden at kunne behandle dig selv. Målet er, at du vil blive uafhængig af behandlere i fremtiden.

Et typisk forløb hos FYSION for dig med længerevarende smerter

Gratis indledende samtale

Jeg vil altid gerne tage en gratis og uforpligtende indledende telefonkonsultation med dig forud for en egentlig førstegangskonsultation, hvis du ønsker. Jeg vil først og fremmest lytte til din smerte- og skadeshistorie for at kunne give dig den bedst mulige vejledning og vurdere om jeg kan hjælpe dig, og hvordan jeg bedst gør det.

Med udgangspunkt i dig, din historie, dine smerter og mål, vil vi vende dine behandlingsmuligheder hos FYSION, for at få dig tilbage til et liv, hvor smerter ikke er en begrænsning. Herefter vil vi, hvis du ønsker det, booke dig ind til en førstegangskonsultation.

Første konsultation

Vi mødes til din første ”rigtige” konsultation, som vil vare ca. 75 minutter. Vi har god tid, så vi sikrer at få startet dit forløb op så godt og grundigt som muligt.

Til sessionen vil vi gå i dybden med din skade(r), dine smerter, håndteringsmuligheder og genoptræningsstrategier. Kroppen gennemgås fra top til tå. Anatomi, bevægelighed og styrke kan bidrage til forståelsen af dit problem og forudsætninger. Asymmetri og skævheder har vi alle og skal derfor tolkes med forsigtighed. Derfor skal det ses i perspektivet af, hvordan det påvirker den aktivitet eller bevægelse, som du ønsker at kunne igen. Vi kommer også ud på gulvet, så vi kan etablere et udgangspunkt for din genoptræning.

Ud fra interview, undersøgelse og bevægescreening vil jeg udarbejde en rapport til dig, som afdækker din problematik, alle bidragsydere og en klokkeklar behandlingsplan, som er skræddersyet til netop dig. En plan, hvor netop dine ønsker, forventninger og mål er i centrum og som både indeholder behandling, undervisning, genoptræning og forebyggelse. På den måde planlægges en strategi for, hvordan vi gradvist vil udfordre din krop, så du kan mere med færre begrænsninger, samt hvordan vi undgår det kommer igen.

Denne rapport gennemgåes med dig 1-2 dage efter vores første konsultation.

Opfølgende sessioner

Vi vil i de opfølgende sessioner i dit forløb samle vi op på, hvad der er gået godt og mindre godt siden sidst. Herefter finjusterer vi din plan og tilgang, så vi sikrer, at du kommer tættere på dit mål.

 

Her udover vil vi til sessionerne arbejde med:
 Konkrete strategier og redskaber for smertehåndtering og -behandling, så du gradvist bliver bedre til selv at håndtere og behandle dine smerter.
 Fysiske øvelser og bevægelser.
 At komme tilbage til aktiviteter, du har svært ved.
 Manuel behandling efter præference og behov i de tilfælde, det giver mening med henblik på at reducere smerte eller forbedre bevægelighed.

Personlig 1:1 træning med klinikkens nye professionelle udstyr. Det er din sikkerhed for træning af allerhøjeste kvalitet. Det skaber tryghed, motivation og træningsglæde. Træning er med til at gøre kroppen mere robust og modstandsdygtig.

 

Det er meget individuelt, hvor meget støtte og behandling, man ønsker og føler, man har brug for. Antallet af opfølgende sessioner vil derfor variere fra forløb til forløb. Opfølgende sessioner kan ligeledes foregå online efter ønske.

Retest og afslutning

Retest aftales typisk efter 3-6 måneder afhængig af din problematik, så vi sikrer og holder hinanden op på, at målsætningen nås, så evt. nødvendige justeringer i plan og/eller målsætning gennemføres. Typisk bookes retesten allerede omkring opstart.

bottom of page