top of page

Handelsbetingelser:

FYSION – Specialklinik
CVR: 35902910

Når du indgår et forløb eller køber ydelser hos FYSION - Specialklinik accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.
________________________

 

Betaling
Du kan enten vælge at betale med betalingskort eller med MobilePay.
Betaling sker i forbindelse med konsultationen eller forud for konsultationen (her med betalingskort), medmindre andet er aftalt. Der er mulighed for ratebetaling ved køb af behandlingsforløb.


Afbud senest 24 timer før din aftale
Ved afbud mindre end 24 timer før aftale, kan din session IKKE flyttes, og vil derfor tælles som en benyttet session i dit behandlingsforløb eller vil blive afregnet med samme beløb som aftalens takst. Ved skriftligt afbud mere end 24 timer før aftale, kan du få den flyttet til et senere tidspunkt eller aflyse aftalen.

 

Afbud skal afgives gennem FYSIONS booking platform eller skriftligt på mail eller SMS til behandleren. Skulle du være forsinket til en session, er det ikke muligt at forlænge sessionen – den afsluttes til aftalt tid.


Afbrydelse eller pausering af forløbet før tid og refundering
Er du tilfreds med dine resultater, eller er der anden årsag til at du vil afbryde samarbejdet, kan forløbet afbrydes før det aftalte antal sessioner er afholdt. Dog udregnes en ny pris på baggrund af antal afholdte sessioner, som ses i tabellen nedenfor:

1000,- pr. session : <10 sessioner afholdt (minimum 1 session faktureres ved indgåelse af samarbejde)
800,- pr. session :  >10 sessioner afholdt

Er der aftalt en ratebetalingsordning, skal alle eventuelt tilbageværende rater afregnes, og afregnes rettidigt, inden en eventuel refundering kan finde sted.


Forløbets afholdelse
Dine sessioner vil enten blive afholdt på FYSION - Specialklinik på Torvet 3, 9480 Løkken eller online. Der er mulighed for igennem forløbet at veksle mellem online- eller fysiske sessioner.

Du kan altid kontakte din behandler for at få svar på spørgsmål gennem dit forløb. Dog må det ikke forventes, at der svares uden for sædvanlig åbningstid. Som en del af dit forløb kan du have adgang til "FYSION Connect" og her igennem "akut indkalde funktion", som kan anvendes i tilfælde af akut behov for yderlig hjælp. I videst muligt omfang vil behandleren forsøge at screene, vurdere og hjælpe dig videre via rådgivning over telefonen/app'en. Det vil i den forbindelse altid være en faglig vurdering fra behandleren, hvorvidt der er behov for fysisk konsultation/akutundersøgelse/behandling og omfanget heraf. 


Journalføring
I forbindelse med dit forløb udføres journalføring, for at kunne give dig den bedst mulige behandling. Ved at godkende handelsbetingelserne, giver du tilladelse til journalføring og opbevaring af oplysningerne, jf. Persondataloven § 7 og § 8. Du giver samtidig tilladelse til, at FYSION - Specialklinik/din behandler må kontakte dig i forbindelse med eventuelle undersøgelser/forskningsprojekter eller lignende, med det formål at belyse behandlingsindsatsens virkning/anvendelsesmuligheder/begrænsninger. 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31 maj 2000, vedr. Behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38. For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk og vores privatlivspolitik (GDPR) på https://www.fysion-specialklinik.dk/privatlivspolitik (link til privatlivspolitik på hjemmeside)


Tavshedspligt og fortrolighed
Vi har som behandlere til enhver tid tavshedspligt – før, under og efter forløb med klienten. Eventuelle billeder der tages under forløbet, vil ikke blive offentliggjort uden dit samtykke hertil.

Alt udleveret materiale, herunder behandlingsplan og adgang til ExorLive træningsapp, er personlige og må ikke videregives eller offentliggøres uden FYSION - Specialkliniks samtykke hertil.


Ansvar
Al træning og modtagelse af behandling og undervisning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træning hos os. FYSION - Specialklinik tager ikke ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

bottom of page